RePortal

RePortal ile firmaların satış, sipariş, müşteri ve personel raporları gibi şirket içi organizasyonel işleyişinin düzenlenmesi, depolanması gibi iş yükü gerektirecek operasyonel karışıklıkların önüne geçilebilir ve verim artışı gözlemlenebilir.